Zarządzanie jakością

 

W trosce o reputację firmy i bezpieczeństwo naszych klientów, w Biogenedzie wymagamy najwyższej dbałości o jakość produktów i kontrolujemy spełnianie standardów na każdym etapie procesu wytwarzania.

 

 

 

W grudniu 2017 roku firma BIOGENED S.A. otrzymała prestiżowy certyfikat Dobrych Praktyk Produkcji (z ang. GMP - Good Manufacturing Practice), potwierdzający wdrożenie i utrzymanie systemu jakości spełniającego wymagania normy EN ISO 22716:2007 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP).

 

Uzyskany certyfikat GMP oznacza, że w BIOGENED S.A.  każda partia produktu kosmetycznego DERMEDIC wprowadzona na rynek została wytworzona:

-  przez wyszkolony, posiadający wymaganą na danym stanowisku wiedzę personel,

- w obiektach  skonstruowanych, utrzymanych i eksploatowanych w sposób zapewniający ochronę  wytwarzanego produktu przed zanieczyszczeniem, pomyleniem i utratą jakości,

- przy wykorzystaniu utrzymanych w wysokim standardzie  linii produkcyjnych,

- z surowców spełniających wymagane kryteria akceptowalności, skontrolowanych i dopuszczonych do użycia przez Dział Jakości,

- w powtarzalny sposób, według ściśle określonych instrukcji technologicznych i zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania,

a przed dopuszczeniem do obrotu przez upoważnionych  pracowników Działu Jakości:

- zbadana przez kompetentny personel w Laboratoriach Fizyko-chemicznym i Mikrobiologicznym za pomocą aktualnie obowiązujących metod,

- magazynowana w monitorowanych warunkach, gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości,

- przygotowana do wysyłki w sposób chroniący dystrybuowane produkty przed utratą jakości.

 

 Wszystkie te zasady, będące priorytetem w naszej codziennej pracy,  pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa i powtarzalnej wysokiej jakości każdej partii, każdego produktu marki DERMEDIC, tym samym prestiż i renoma wpisują się w historię marki.