Raporty kwartalne 2021

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Biogened Spółka Akcyjna 

14-05-2021 | Kwartalny | EBI | 4/2021

 

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Do pobrania