Raporty kwartalne 2020

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku. Biogened Spółka Akcyjna 

15-05-2020 | Kwartalny | EBI | 5/2020

 

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Do pobrania