Raporty kwartalne 2016

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku Biogened Spółka Akcyjna 

14-02-2017 | Kwartalny | EBI | 2/2017

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2016
 

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-11-2016 | Kwartalny | EBI | 18/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2016
 

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku Biogened Spółka Akcyjna

16-08-2016 | Kwartalny | EBI | 16/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za II kwartał 2016

 

 

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku Biogened Spółka Akcyjna

16-05-2016 | Kwartalny | EBI | 10/2016
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za I kwartał 2016