Raporty kwartalne 2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-02-2013 | Kwartalny | EBI | 3/2013

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2012
 

Raport Kwartalny za III kwartał 2012 Biogened Spółka Akcyjna 

14-11-2012 | Kwartalny | EBI | 21/2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 roku

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2012
 

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku Biogened Spółka Akcyjna 

14-08-2012 | Kwartalny | EBI | 17/2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 roku

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za II kwartał 2012
 

Raport za I kwartał 2012 roku Biogened Spółka Akcyjna 

15-05-2012 | Kwartalny | EBI | 10/2012
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za I kwartał 2012