Raporty kwartalne 2011

Raport za IV kwartał 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-02-2012 19:37:57 | Kwartalny | EBI | 5/2012

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011




 

Raport za III kwartał 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna (PLBIOGN00018)

14-11-2011 18:14:57 | Kwartalny | EBI | 16/2011
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za III kwartał 2011





 

Raport za II kwartał 2011 roku Biogened Spółka Akcyjna 

16-08-2011  | Kwartalny | EBI | 4/2011
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku