Raporty kwartalne 2019

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku.
14-02-2020 | Kwartalny | EBI | 2/2020

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. Biogened Spółka Akcyjna

24-12-2019 | Kwartalny | EBI | 20/2019

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku opublikowanego przez Emitenta raportem EBI 16/2019 w dniu 14.11.2019 roku. Korekta nie zmienia w żaden sposób przedstawionych w raporcie kwartalnym wyników finansowych Emitenta, lecz obejmuje tylko uzupełnienie raportu o wybrane dane finansowe spółki zależnej od Emitenta, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego, tj. za trzy kwartały roku 2019 i dane porównywalne za analogiczne trzy kwartały poprzedniego roku obrotowego, które zamieszczono w tabeli w punkcie 9 w załączniku do raportu.
W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zd. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Do pobrania

 

 

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. Biogened Spółka Akcyjna

24-12-2019 | Kwartalny | EBI | 19/2019

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku opublikowanego przez Emitenta raportem EBI 12/2019 w dniu 14.08.2019 roku. Korekta nie zmienia w żaden sposób przedstawionych w raporcie kwartalnym wyników finansowych Emitenta, lecz obejmuje tylko uzupełnienie raportu o wybrane dane finansowe spółki zależnej od Emitenta, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego, tj. za pierwsze półrocze 2019 roku i dane porównywalne za analogiczne półrocze poprzedniego roku obrotowego, które zamieszczono w tabeli w punkcie 9 w załączniku do raportu.
W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zd. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent

Do pobrania

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. Biogened Spółka Akcyjna

24-12-2019 | Kwartalny | EBI | 18/2019

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku opublikowanego przez Emitenta raportem EBI 5/2019 w dniu 15.05.2019 roku. Korekta nie zmienia w żaden sposób przedstawionych w raporcie kwartalnym wyników finansowych Emitenta, lecz obejmuje tylko uzupełnienie raportu o wybrane dane finansowe spółki zależnej od Emitenta, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego, tj. za pierwszy kwartał roku 2019 i dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego, które zamieszczono w tabeli w punkcie 9 w załączniku do raportu.
W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zd. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
 • Dorota Skorupa – Prokurent
        Do pobrania

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku Biogened Spółka Akcyjna

14-11-2019 | Kwartalny | EBI | 16/2019

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna 

14-08-2019 | Kwartalny | EBI | 12/2019

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

 

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna 

15-05-2019 | Kwartalny | EBI | 5/2019

 

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ