Raport Roczny 2020

Zarząd Biogened S.A. w załączeniu przekazuje Inwestorom raport roczny spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Biogened S.A. za rok 2020.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport roczny 2020