Raport Roczny 2018

Raport roczny za 2018 rok Biogened Spółka Akcyjna

14-05-2019 | Roczny | 4/2019


Zarząd Biogened S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu