Raport Roczny 2015

Raport roczny za 2015 rok Biogened Spółka Akcyjna 

29-04-2016 | Roczny | EBI | 8/2016

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączniku raport roczny Emitenta za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu