Raport Roczny 2013

Raport roczny Biogened S.A. za 2013 rok Biogened Spółka Akcyjna

29-04-2014 | Roczny | EBI | 9/2014

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2013 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu