Raport Roczny 2012

Raport roczny Biogened S.A. za 2012 rok Biogened Spółka Akcyjna 

08-04-2013 | Roczny | EBI | 7/2013

"Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2012 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu