Raport kwartalne 2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku. Biogened Spółka Akcyjna 
14-02-2019 16:19:29 | Kwartalny | EBI | 2/2019

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:Raport za IV kwartał 2018


Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna 

14-11-2018 16:34:01 | Kwartalny | EBI | 13/2018

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna
Kwartalny | EBI | 11/2018

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegański - Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:
Raport za II kwartał 2018


Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna Biogened Spółka Akcyjna

Kwartalny | EBI | 4/2018

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

·         Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu

·         Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za  I kwartał 2018