Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 7 osób.

Rada Nadzorcza BIOGENED S.A. działa w następującym składzie:

 

1. Urszula Grzegorzewska– Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiada tytuł doktora nauk chemicznych, który uzyskała w 1972r. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

 

Przebieg kariery zawodowej:

2007-2010 Wiceprezes Zarządu BIOGENED S.A.

2005-2007 Wiceprezes Zarządu Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego POLON Sp. z o.o.

Od 1983 – prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą Laboratorium Kolastyna (2001-2004 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kolastyna S.A., 2005-2006 pełniła funkcję Prokurenta Grupy Kolastyna S.A.).

1972-1983 – Instytut Przemysłu Skórzanego – adiunkt

1971-1972 – Instytut Przemysłu Organicznego – adiunkt

1966-1971 – Instytut Chemii Organicznej PAN – doktorantka

1966-1965 – Politechnika Łódzka – asystent.

 

2. Anna Kowalska– Członek Rady Nadzorczej. Czynna zawodowo do 2003 roku, aktualnie przebywa na emeryturze. Jest inżynierem chemikiem w zakresie technologii tworzyw sztucznych, tytuł uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

 

Przebieg kariery zawodowej:

1999-2002 Biuro Akto – własna działalność gospodarcza

1983-1998 Laboratorium Kolastyna – technolog

1977-1982 Politechnika Łódzka – specjalista ds. planowania badań naukowych

1976-1977 Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego w Łodzi, starszy inspektor

1960-1976 Politechnika Łódzka- inżynier, pracownik naukowo-techniczny.

 

3. Andrzej Możyszek– Członek Rady Nadzorczej. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera włókiennictwa. 

 

4. Elżbieta Mikołajczak– Członek Rady Nadzorczej. Tytuł dyplomowanego ekonomisty uzyskała w 1978 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku: Ekonomika Przemysłu. W 1999 ukończyła Studium Podyplomowe Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1993 – 2003 pełniła funkcję dyrektora finansowego w spółce WITAR SA w Poznaniu, a od 2003 roku zajmuje stanowisko głównego księgowego w tej spółce.

 

5. Sebastian Kostecki– Członek Rady Nadzorczej. Tytuł doktora prawa uzyskał w 2010 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2007 w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 

6. Sylwia Grzegorzewska– Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wykształcenie humanistyczne i stopień doktora nadany przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu obowiązków zarządczych w spółkach kapitałowych.

 

7. Marek Mikołajczak– Posiada wykształcenie techniczne. Przez wiele lat związany ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu obowiązków zarządczych w spółkach kapitałowych. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ