g

Projekty Unijne

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOGENED S.A.”

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA UL. POJEZIERSKA 99, 91-342 ŁÓDŹ

Program Operacyjny Integralny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Typ projektu: Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

• Podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

• Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

• Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem 1 230 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 600 000,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIP.03.03.03-10-0008/16

Beneficjent: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

„Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów etylowych Omega 3,6 w kosmetyce”

Beneficjent: BIOGENED S.A.
Całkowita wartość projektu: 4 526 646,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 652 409,80 PLN

„Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A”

Beneficjent: BIOGENED S.A.

„Opracowanie nowego modelu biznesowego dla firmy BIOGENED S.A.”
Beneficjent: BIOGENED S.A.

Rozwój eksportu firmy Biogened
Firma Biogened S.A. bierze udział w branżowym programie promocji realizując projekt pt.

„Rozwój eksportu firmy Biogened”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Termin realizacji: 27.03.2012 – 31.03.2015

Optymalizacja współpracy BIOGENED S.A. z partnerem biznesowym w oparciu o elektroniczny system wymiany informacji B2B
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Biogened Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Optymalizacja współpracy BIOGENED S.A. z partnerem biznesowym w oparciu o elektroniczny system wymiany informacji B2B”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 801 569,28 PLN, wartość dofinansowania wynosi 359 406,10 PLN.Dywersyfikacja kanałów komunikacji firmy BIOGENED w oparciu o E- platformę

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Biogened Spółka Akcyjna realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja kanałów komunikacji firmy BIOGENED w oparciu o E- platformę” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 597 922,00 PLN, wartość dofinansowania wynosi 244 300,00 PLN.
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ