Kontakt dla Inwestorów

BIOGENED S.A.
91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99

Numer telefonu +48 42 651 31 52;  + 48 42 651 37 79
Numer faksu     +48 42 651 12 43

Adres strony internetowej biogened.pl
Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl