BIOGENED S.A.

91-342 Łódź ul. Pojezierska 99

NIP: 9471856923

REGON 472338733

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273505

Kapitał zakładowy: 24 563 190,00 zł

Kapitał wpłacony: 24 563 190,00 zł

Rejestr BDO 000027957

KONTAKT

REKRUTACJA

  więcej

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, a jeżeli wyrazi Pani/Pan odrębną zgodę, wówczas dane będą przetwarzane także w celach marketingowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów, co oznacza, że niepodanie przez Panią/Pana danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi ich realizację, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody albo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego.
  Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, regulowany właściwymi przepisami prawa.
  Informujemy, że w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, może Pani/Pan w każdym czasie cofnąć zgodę, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W BIOGENED S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail iod@biogened.pl. w zakresie realizacji swoich praw. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne BIOGENED S.A. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, jak i inne systemy informatyczne stosowane przez BIOGENED S.A.) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

  TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ