Kariera w Biogenedzie

Nasi pracownicy to grono bardzo ambitnych i odważnych osób, które świetnie odnajdują się w realizacji innowacyjnych projektów i podejmowaniu nowych wyzwań.

 

Jeśli zdecydujesz się aplikować do Biogenedu, do czego zachęcamy już dziś, gwarantujemy niezwykle ciekawe doświadczenie zawodowe, które prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ na Twoją dalszą karierę.

 

Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym pożądane profile kompetencyjne kandydatów, są dostosowywane do aktualnych potrzeb związanych z rozwojem organizacji.

Do współpracy z nami pozyskujemy osoby cechujące się zaangażowaniem, umiejętnością współpracy, konsekwencją w działaniu, orientacją na rozwój i dążące do osiągania wysokiej jakości realizowanych zadań.


Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby posiadające doświadczenie zawodowe.


Ponieważ dużą wagę przywiązujemy do rozwoju zawodowego osób zatrudnionych w naszej organizacji, w pierwszej kolejności rozpatrujemy kandydatury z wewnętrznych zasobów firmy.

Do rekrutacji zewnętrznej przystępujemy wówczas, gdy wśród naszej kadry nie ma osób spełniających wymagania stanowiskowe.


Jeżeli chcesz aplikować do pracy w naszej firmie, sprawdzaj na bieżąco oferty publikowane na naszej stronie internetowej i na portalach dla poszukujących pracy.

 

Etapy rekrutacji

 

Wysłanie aplikacji:
Na stronie www.biogened.pl, a także na portalach internetowych dla poszukujących pracy, publikujemy aktualne oferty pracy w naszej firmie. Wysłanie aplikacji na zamieszczoną ofertę jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem, żeby wziąć udział w rekrutacji do pracy w Biogenedzie.


Nie analizujemy, nie gromadzimy i nie odpowiadamy na aplikacje przysyłane do naszej firmy, poza trwającymi w danym momencie procesami rekrutacji.

 

Analiza aplikacji:

Oferty kandydatów zawierające CV i list motywacyjny spływają do Twojego przyszłego bezpośredniego przełożonego. Termin przewidziany na zebranie ofert jest nie krótszy niż 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia i może być każdorazowo wydłużony na wniosek bezpośredniego przełożonego. Z nadesłanych ofert zostaje wybrana grupa kandydatów, którzy zostają zaproszeni na pierwszy etap rozmów rekrutacyjnych.

 

Kontaktujmy się wyłącznie z kandydatami, których chcemy zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna:

Na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy kilku kandydatów.
Na spotkaniu z przyjemnością zapoznamy się z bogatym portfolio kandydatów, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, ale również z zainteresowaniem posłuchamy o różnych osiągnięciach osób, które dotychczas jeszcze nie pracowały.

Cenimy u kandydatów wiedzę na temat profilu działalności naszej firmy. Ponieważ rekrutujący ze szczególną starannością podchodzą do każdej nadesłanej aplikacji zależy nam, by osoby rekrutowane wiedziały do jakiej firmy aplikują. W tym celu radzimy zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej i naszych serwisach produktowych.

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami przygotowywana jest i przeprowadzana przez bezpośredniego przełożonego. Wyselekcjonowani kandydaci przechodzą do drugiego etapu rozmów. Ich dokumenty zostają przesłane do Dyrektora Działu i/lub Prezesa.

Drugi etap rekrutacji (chyba, że nie jest konieczny) jest prowadzony w biurze przez dwie osoby rekrutujące, z reguły bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Działu i/lub Prezesa.

 

W trakcie procesu rekrutacji:

Między kolejnymi rozmowami kwalifikacyjnymi prawdopodobnie będziemy chcieli skorzystać z podanego przez Ciebie kontaktu do osób/instytucji w celu uzyskania referencji.

 

W trakcie procesu rekrutacji, w zależności od stanowiska, zaprosimy Cię na test z deklarowanych umiejętności lub też poprosimy o wykonanie prostego projektu, nawiązującego do stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

 

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych będzie szansa na uzyskanie informacji na temat specyfiki firmy, warunków zatrudnienia oraz zadań wykonywanych na stanowisku, na które aplikujesz. Spotkanie w siedzibie firmy to również dobra okazja do poznania przyszłego przełożonego. To również czas na Twoje przemyślenia, pragniemy byś z przekonaniem i zadowoleniem podchodził do przyszłej pracy w Biogenedzie.

 

Wybór kandydata:

Po wnikliwej analizie nadesłanych dokumentów oraz poddaniu ocenie wszystkich naszych dotychczasowych spotkań podejmujemy decyzję o złożeniu oferty pracy jednej z osób. Wybór najlepszego kandydata spełniającego wymagania stawiane przez Biogened S.A., zgodnie z opisem danego stanowiska i ustalonymi kompetencjami, odbywa się na podstawie wspólnej rozmowy bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Działu. W trakcie takich ustaleń podejmowane są decyzje dotyczące warunków zatrudnienia (wynagrodzenie, samochód, sprzęt potrzebny do wymaganej pracy, zaliczka, okres zatrudnienia itp.).

 

Jeśli to Ty byłeś kandydatem, który zrobił na nas największe wrażenie zaprosimy Cię na spotkanie z Dyrektorem Działu do którego aplikujesz, w celu omówienia szczegółowych warunków zatrudnienia i umowy o pracę.

 

Pragniemy również poinformować, że osoby, które w pierwszej rekrutacji nie zostały wybrane mają szanse na pozytywne zakończenie kolejnych rekrutacji, do których będziemy zapraszać przy tworzeniu nowych stanowisk.

 

Rozpoczęcie pracy przez nowego pracownika

Bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy oraz wprowadzenie nowego pracownika do naszej firmy. Twój bezpośredni przełożony przedstawi Cię pracownikom i będzie wspomagał w procesie adaptacji.

 

Kogo poszukujemy

W związku z ciągłym rozwojem nieustannie tworzymy nowe stanowiska pracy i zatrudniamy nowych pracowników. Poszukujemy zarówno wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem jak i absolwentów oraz studentów, którzy chcieliby odbyć praktyki w naszej firmie.


Firma Biogened oferuje pracę w różnych obszarach swojej działalności. W zależności od wiedzy, umiejętności kandydatów, a także wizji rozwoju dalszej kariery proponujemy stanowiska m.in. w:

  • Grupie Przedstawicieli Farmaceutycznych na terenie całego kraju
  • Dziale Key Account Managerów
  • Dziale Product Managerów
  • Dziale Marketingu
  • Dziale Księgowości
  • Dziale Eksportu
  • Dziale Kontroli Jakości
  • Dziale Logistyki i w Magazynie
  • Dziale Badawczo Rozwojowym

Jesteśmy przekonani, że dobrze obrana ścieżka kariery przyniesie korzyści zarówno kandydatowi jak i całej firmie Biogened SA.