ESPI 2013

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

22-10-2013 | Bieżący | ESPI | 47/2013

BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 21 października 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384
z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o dokonaniu w dniu 14 października 2013 r. transakcji kupna akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcje te przedstawiały się następująco:
dnia 14.10.2013, liczba akcji 67 po kursie 22,88 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.532,96 PLN
dnia 14.10.2013, liczba akcji 70 po kursie 21,93 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.535,10 PLN
dnia 14.10.2013, liczba akcji 73 po kursie 22,59 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.649,07 PLN;
dnia 14.10.2013, liczba akcji 80 po kursie 22,60 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.808,00 PLN.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

15-07-2013 | Bieżący | ESPI | 46/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 15 lipca 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o dokonaniu w dniu 12 lipca 2013 r. transakcji kupna akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
Transakcje te przedstawiały się następująco:
dnia 12.07.2013, liczba akcji 54, po kursie 27,95 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.509,30 PLN
dnia 12.07.2013, liczba akcji 8, po kursie 28,99 PLN, łączna wartość nabytych akcji 231,92 PLN.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

08-07-2013 | Bieżący | ESPI | 45/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 8 lipca 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniu 2 lipca 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie.
Transakcje te przedstawiały się następująco:
dnia 2.07.2013, liczba akcji 50, po kursie 29,50 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.475 PLN;
dnia 2.07.2013, liczba akcji 56, po kursie 27,00 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.512 PLN;
dnia 2.07.2013, liczba akcji 50, po kursie 29,30 PLN, łączna wartość nabytych akcji 1.465 PLN.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

03-06-2013 | Bieżący | ESPI | 41/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o dokonaniu w dniu 27 maja 2013 r. transakcji kupna 82 sztuk akcji Spółki po kursie 30,60 PLN za 1 akcję za łączną cenę 2.509,20 PLN. Nabycia akcji dokonała osoba blisko związana z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

24-05-2013 | Bieżący | ESPI | 40/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 24 maja 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniach 21 – 24 maja 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcje te przedstawiały się następująco:
dnia 21.05.2013, liczba akcji 84, po kursie 30,00 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.520,00 PLN,
dnia 22.05.2013, liczba akcji 85, po kursie 30,20 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.567,00 PLN,
dnia 23.05.2013, liczba akcji 83, po kursie 30,30 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.514,90 PLN,
dnia 23.05.2013, liczba akcji 100, po kursie 30,60 PLN, łączna wartość nabytych akcji 3.060,00 PLN,
dnia 24.05.2013, liczba akcji 84, po kursie 29,80 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.503,20 PLN,
dnia 24.05.2013, liczba akcji 70, po kursie 30,90 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.163,00 PLN.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. BIOGENED S.A.

24-05-2013 | Bieżący | ESPI | 39/2013

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Załącznik – Formularz  do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Załącznik – Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku Załącznik – obrad

Załącznik – Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwaly

Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Załącznik – Projekty uchwal ZWA

Załącznik – Uchwala zarządu – pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

21-05-2013 | Bieżący | ESPI | 38/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 21 maja 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniach 15 – 17 maja 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim.
Transakcje te przedstawiały się następująco:

Data transakcji, liczba nabytych akcji, kurs w PLN, wartość łączna nabytych akcji w PLN:
15.05.2013, 110 sztuk akcji, kurs 23,50 PLN, łączna wartość zakupu 2585,00 PLN
15.05.2013, 104 sztuk akcji, kurs 24,15 PLN, łączna wartość zakupu 2511,60 PLN
16.05.2013, 92 sztuk akcji, kurs 27,30 PLN, łączna wartość zakupu 2511,60 PLN
16.05.2013, 87 sztuk akcji, kurs 28,80 PLN, łączna wartość zakupu 2505,60 PLN
16.05.2013, 20 sztuk akcji, kurs 29,98 PLN, łączna wartość zakupu 599,60 PLN
17.05.2013, 84 sztuk akcji, kurs 30,00 PLN, łączna wartość zakupu 2520,00 PLN
17.05.2013, 18 sztuk akcji, kurs 30,49 PLN, łączna wartość zakupu 548,82 PLN
17.05.2013, 81 sztuk akcji, kurs 30,97 PLN, łączna wartość zakupu 2508,57 PLN.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

29-04-2013 | Bieżący | ESPI | 37/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniu 26 kwietnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcje te przedstawiały się następująco:

dnia 26.04.2013, liczba akcji 95, po kursie 28.60 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.717 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 95, po kursie 28.60 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.717 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 90 po kursie 29.95 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.695,50 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 90, po kursie 30.45 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.740,50 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 150, po kursie 34.00 PLN, łączna wartość nabytych akcji 5.100 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 95, po kursie 30.81 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.926,95 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 85, po kursie 31.12 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.645,20 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 85, po kursie 31.33 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.663,05 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 80, po kursie 31.49 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.519,20 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 79, po kursie 32.00 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.528 PLN
dnia 26.04.2013, liczba akcji 80, po kursie 31.73 PLN, łączna wartość nabytych akcji 2.538,40 PLN

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

19-04-2013 | Bieżący | ESPI | 36/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniach 15 i 17 kwietnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcje te przedstawiały się następująco:

Dnia 15.04.2013, 81 szt. akcji, po kursie 33,30 PLN, o łącznej wartości 2 697,30 PLN
Dnia 15.04.2013, 76 szt. akcji, po kursie 33,00 PLN, o łącznej wartości 2 508,00 PLN
Dnia 15.04.2013, 73 szt. akcji, po kursie 34,30 PLN, o łącznej wartości 2 503,90 PLN
Dnia 15.04.2013, 59 szt. akcji, po kursie 34,00 PLN, o łącznej wartości 2 006,00 PLN
Dnia 15.04.2013, 63 szt. akcji, po kursie 34,30 PLN, o łącznej wartości 2 160,90 PLN
Dnia 15.04.2013, 77 szt. akcji, po kursie 34,20 PLN, o łącznej wartości 2 633,40 PLN
Dnia 17.04.2013, 62 szt. akcji, po kursie 41,00 PLN, o łącznej wartości 2 542,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 80 szt. akcji, po kursie 44,89 PLN, o łącznej wartości 3 591,20 PLN
Dnia 17.04.2013, 49 szt. akcji, po kursie 42,00 PLN, o łącznej wartości 2 058,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 114 szt. akcji, po kursie 42,00 PLN, o łącznej wartości 4 788,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 114 szt. akcji, po kursie 42,00 PLN, o łącznej wartości 4 788,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 101 szt. akcji, po kursie 42,00 PLN, o łącznej wartości 4 242,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 149 szt. akcji, po kursie 42,00 PLN, o łącznej wartości 6 258,00 PLN
Dnia 17.04.2013, 64 szt. akcji, po kursie 40,50 PLN, o łącznej wartości 2 592,00 PLN

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

17-04-2013 | Bieżący | ESPI | 35/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego jako członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_ zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki dokonanych w dniach 9 – 12 kwietnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim – „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcje te przedstawiały się następująco:

Data transakcji | Liczba nabytych akcji | Kurs w PLN | Wartość łączna nabytych akcji w PLN
09.04.2013 150 17.01 2 551,50
09.04.2013 120 19.80 2 376,00
09.04.2013 83 19.75 1 639,25
09.04.2013 47 19.95 937,65
09.04.2013 133 19.00 2 527,00
09.04.2013 100 20.20 2 020,00
09.04.2013 100 19.60 1 960,00
10.04.2013 122 20.79 2 536,38
10.04.2013 117 23.00 2 691,00
11.04.2013 96 26.25 2 520,00
12.04.2013 160 29.00 4 640,00
12.04.2013 87 29.05 2 527,35
12.04.2013 20 30.89 617,80
12.04.2013 70 30.90 2 163,00
12.04.2013 74 34.01 2 516,74

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

12-04-2013 | Bieżący | ESPI | 34/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymał od Janusza Kruka, członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. b, c_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm._ zawiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 8 kwietnia 2013 r. na akcjach Spółki między „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi jako osobą blisko związaną z Januszem Krukiem a „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Transakcja dotyczyła nabycia przez „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. od „Life Science Technologies” N.V. 100.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela Spółki i została dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA. po cenie 17 złotych za 1 akcję, czyli za łączną cenę 1.700.000 złotych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi BIOGENED S.A.

12-04-2013 | Bieżący | ESPI | 33/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymał od Andrzeja Grzegorzewskiego, członka Zarządu Spółki w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. a_ ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. t.j. z 2010 r., Nr. 211, poz. 1384 z późn. zm._ zawiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 8 kwietnia 2013 r. na akcjach Spółki między „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi a „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie jako osobą blisko związaną z Andrzejem Grzegorzewskim. Transakcja dotyczyła nabycia przez „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. od „Life Science Technologies” N.V. 100.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela Spółki i została dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA. po cenie 17 złotych za 1 akcję, czyli za łączną cenę 1.700.000 złotych.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

12-04-2013 | Bieżący | ESPI | 32/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymał od „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. t.j. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ o zbyciu w dniu 8 kwietnia 2013 r. przez „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie na rzecz „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Z zawiadomienia wynika, że „Life Science Technologies” N.V. zbyła akcje po cenie 17 złotych za 1 akcję, łącznie za cenę 1.700.000 złotych. Z zawiadomienia wynika również, że zbywca przed transakcją posiadał 856462 sztuk akcji Spółki, które dawały prawo do 856462 głosów na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadały 65,30% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji zbywca posiada 756462 sztuk akcji Spółki, które dają prawo do 756462 głosów na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadają 57,68% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej BIOGENED S.A.

12-04-2013 | Bieżący | ESPI | 31/2013

Zarząd BIOGENED S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymał od „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. t.j. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ o nabyciu w dniu 8 kwietnia 2013 r. przez „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. z siedzibą w Łodzi od „Life Science Technologies” N.V. z siedzibą w Amsterdamie 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Z zawiadomienia wynika, że „Med Investments Sp. z o.o.” S.K.A. nabyła akcje po cenie 17 złotych za 1 akcję, łącznie za cenę 1.700.000 złotych. Nabywca przed transakcją posiadał 1340 sztuk akcji Spółki, które dawały prawo do 1340 głosów na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadały 0,102% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji posiada 101.340 sztuk akcji Spółki, które dają prawo do 101.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu i odpowiadają 7,726% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej BIOGENED SA i przez osobę z nią blisko związaną w 2013 roku BIOGENED S.A.

01-02-2013 | Bieżący | ESPI | 30/2013

Zarząd BIOGENED SA _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 r. otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. tekst jedn. z 2010, poz. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_, zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych w 2013 r. na akcjach Spółki przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Spółki i osobę blisko z nią związaną. Transakcje dotyczyły kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki i zostały zawarte w dniach 7, 8, 9 i 28 stycznia 2013 r. na podstawie zleceń złożonych w Domu Maklerskim IDM SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Rynek 7. Cena nabytych akcji łącznie wyniosła 320.235 złotych, a wolumen 18995 akcji, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

L.p. Data transakcji Liczba akcji Cena nabycia w PLN
1 7.01.2013 168 2.520
2 7.01.2013 170 2.550
3 8.01.2013 170 2.550
4 8.01.2013 168 2.520
5 8.01.2013 4 60
6 8.01.2013 168 2.520
7 8.01.2013 168 2.520
8 9.01.2013 170 2.550
9 9.01.2013 154 2.310
10 28.01.2013 17655 300.135

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Zarządu BIOGENED SA w 2012 roku BIOGENED S.A.

16-01-2013 | Bieżący | ESPI | 29/2013

Zarząd BIOGENED SA _dalej: Spółka _ informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. tekst jedn. z 2010, poz. 211, poz. 1384 z późn. zm._ oraz §2 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych _Dz. U. Nr 229, poz. 1950_, zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu BIOGENED SA o transakcjach dokonanych w 2012 r. na akcjach BIOGENED SA z siedzibą w Łodzi przez osobę wchodzącą w skład Zarządu BIOGENED SA:
Transakcje dotyczyły kupna akcji zwykłych na okaziciela BIOGENED SA i zostały zawarte w dniach 21 i 22 listopada 2012 r. na podstawie zleceń złożonych w Domu Maklerskim IDM SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mały Rynek 7
Cena kupionych akcji łącznie wyniosła 6.977,54 złotych, a wolumen 216 akcji, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

L.p. Data Ilość akcji Cena kupna za 1 akcję Wartość w PLN
1 21.11.2012 10 31.55 315,50
2 22.11.2012 6 30.99 185,94
3 22.11.2012 12 31.00 372,00
4 22.11.2012 17 31.55 536,35
5 22.11.2012 29 31.90 925,10
6 22.11.2012 50 32.00 1 600,00
7 22.11.2012 50 32.95 1 647,50
8 22.11.2012 15 32.96 494,40
9 22.11.2012 14 33.00 462,00
10 22.11.2012 13 33.75 438,75

Suma wartości powyższych transakcji nie przekroczyła równowartości 5.000 euro.

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania BIOGENED S.A.

04-01-2013 | Bieżący | ESPI | 28/2013

Zarząd BIOGENED SA _Spółka_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ o ujawnieniu stanu posiadania. Akcjonariusz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA działajacy w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych _”Fundusze TFI PZU”_, poinformował, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management SA, do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu BIOGENED SA w imieniu Funduszy TFI PZU uprawnione jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5%.

Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 r.: 114 326
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72%
Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 r.: 114 326
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72%

Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 r.: 114 326
Proicentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72%
Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 r.: 114 326
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72%

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ujawnienie stanu posiadania BIOGENED S.A.

04-01-2013 | Bieżący | ESPI | 27/2013

Zarząd BIOGENED SA _Spółka_ informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 stycznia 2013 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ od PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Klientów na podstawie zawartych umów o zarządzanie porfelami instumentów finansowych, o ujawnieniu stanu posiadania. PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie poinformowało, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji Spółki BIOGENED SA w porfelach inwestycyjnych Klientów zmniejszyła się o 114 326 akcji, a udział portfeli inwestycyjnych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu przekroczył w dół 5%.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 114 326
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72%
Liczba głosów z akcji: 114 326
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 0
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0
Liczba głosów z akcji: 0
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0

 • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
 • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ