ESPI 2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku BIOGENED S.A.

10-11-2011 15:37:48 | Bieżący | ESPI | 3/2011

Na podstawie art. 70 pkt. 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm._ Zarząd BIOGENED S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2011 roku i którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów:

– Life Science Technologies N. V. _LST N.V._ – akcjonariusz uczestniczył w dniu 03.11.2011 r. w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. posiadając:
a_ liczba posiadanych akcji przez akcjonariusza: 1.057.870 akcji
b_ liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.057.870 głosów
c_ udział głosów w liczbie głosów z posiadanych akcji: 100%
d_ udział LST N.V. w ogólnej liczbie głosów na NWZ BIOGENED S.A. w dniu 03.11.2011 stanowił 92,46%

  • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. na dzień 03 listopada 2011 roku BIOGENED S.A.

04-10-2011 17:04:05 | Bieżący | ESPI | 2/2011

Zarząd Spółki Biogened Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, informuje o zwołaniu na dzień 03 listopada 2011 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Zarząd Spółki Biogened S.A. przekazuje w postaci załączników.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt 1_ – 3_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik – Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie
Załącznik – Opinia Zarządu ws wyłączenia prawa poboru
Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Biogened S.A.

  • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

 

Przystąpienie do systemu ESPI BIOGENED S.A.

05-08-2011 16:09:13 | Bieżący | ESPI | 1/2011

Zarząd Spółki Biogened S.A. informuje, iż otrzymał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI. W związku z powyższym od dnia 5 sierpnia 2011 roku Spółka Biogened S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa Prawna: Par.11 ust.1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_

  • Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ