EBI 2020

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-02-2020 16:55:18 | Bieżący | EBI | 3/2020

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 28.02.2020 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za dziesiąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 75 750,00 złotych. Płatność została wykonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent