EBI 2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-05-15 | EBI | 4/2024

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za I kwartał 2024

 

Oświadczenie dotyczące zakresu stosowaia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024  Biogened Spółka Akcyjna

2024-04-15 | EBI | 3/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, który stanowi załącznik do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Formularz DNPC 2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-02-14 | EBI | 2/2024

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za IV kwartał 2023.pdf

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Biogened Spółka Akcyjna

2024-01-31 | EBI | 1/2024

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – dnia 14 lutego 2024 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – dnia 15 maja 2024 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – dnia 14 sierpnia 2024 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – dnia 14 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 rok – dnia 29 maja 2024 r

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu3
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES), DZIĘKI KTÓRYM NASZ SERWIS MOŻE DZIAŁAĆ LEPIEJ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ