Badania i rozwój

Badania naukowe stanowią kluczowy element działań firmy Biogened SA. W laboratoriach technologicznych i mikrobiologicznych, pod kierunkiem specjalistów wielu dziedzin naukowych regularnie prowadzone są prace nad nowymi, skutecznymi składami i udoskonalaniem produktów już istniejących.

 

Kompleksowość badań, na każdym etapie powstawania preparatu – od opracowania receptury po badania dermatologiczne i aplikacyjne gotowych produktów, prowadzonych zarówno przez Instytut Badawczo – Rozwojowy jak i niezależne specjalistyczne laboratorium badawcze, gwarantuje jakość i bezpieczeństwo wyrobu, zgodność z normami oraz potwierdza deklarowane efekty działania preparatu.