Akcjonariat

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 24.563.190,00 PLN i dzieli się na 2.456.319 akcji w tym:

  • 741.530 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 2.655 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii  I o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos.

 

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział akcji w kapitaleLiczba głosów na WZAUdział głosów na WZAWartość nominalna PLN
Life Science Technologies N.V. 907 050 36,93 % 907 050 36,93 % 9 070 500,00
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 004 555 40,90 % 1 004 555 40,90 % 10 045 550,00
Bioniq Limited 400 000 16,28 % 400 000 16,28 % 4 000 000,00
Pozostali akcjonariusze 144 714 5,89 % 144 714 5,89 % 1 447 140,00
Razem

2 456 319

100 % 2 456 319 100 % 24 563 190,00