Raporty kwartalne 2019

 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku. Biogened Spółka Akcyjna 

15-05-2019 | Kwartalny | EBI | 5/2019

 

Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport za I kwartał 2019