Raporty bieżące

DATATYPLINK
2017-11-16 ESPI 111/2017 Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
2017-10-24 ESPI 110/2017 Aneksowanie umowy kredytowej
2017-10-20 ESPI 109/2017 Rejestracja obligacji serii BGD0920 w KDPW
2017-09-09 ESPI 108/2017  Emisja obligacji serii BGD0920
2017-09-06 ESPI 107/2017

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie [pdf]

 2017-09-05 ESPI 106/2017

 

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie [pdf]

2017-08-28 EBI 20/2017  

Terminowa wypłata odsetek z obligacji

2017-08-18 EBI 19/2017 

Emisja obligacji serii BGD0920

2017-08-17 ESPI 105/2017

Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

2017-07-14 ESPI 103/2017

Aneksowanie umów kredytowych

2017-06-14 ESPI 102/2017

Zawarcie istotnej umowy

2017-06-09 EBI 15/2017

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte i niepodjęte w dniu 08.06.2017 r.

2017-06-09 ESPI 101/2017 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 08.06.2017 r.
2017-05-30 ESPI 99/2017 Podjęcie uchwały przez Zarząd Bondspot S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji

2017-05-29

ESPI 98/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii BGD1119

2017-05-26

EBI 14/2017 Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119

2017-05-19

EBI 13/2017 Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r.

2017-05-19

EBI 12/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA

2017-05-19

EBI 11/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA

2017-05-18

EBI 10/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA

2017-05-17

ESPI 96/2017 Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

2017-05-12

EBI 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 08 czerwca 2017 r.

2017-05-12

ESPI 95/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2017 r.

2017-04-28

EBI 5/2017 Ustalenie tekstu jednolitego statutu

2017-04-28

ESPI 94/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

2017-04-28

ESPI 93/2017 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

2017-04-19

EBI 4/2017 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego

2017-04-19

ESPI 92/2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

2017-03-27

ESPI 91/2017

Wprowadzenie obligacji serii BGD 1119 do ASO na Catalyst

2017-02-28

EBI 3/2017

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119

2017-02-16

ESPI 90/2017 Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

2017-01-31

EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2016-12-30

ESPI 89/2016 Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW

2016-12-22

EBI 21/2016 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

2016-12-09

ESPI 88/2016 Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119

2016-12-02

ESPI 87/2016 Zawarcie umów leasingu operacyjnego

2016-11-30

EBI 20/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii „I”

2016-11-30

ESPI 86/2016 Dookreślenie kapitału zakładowego

2016-11-28

ESPI 85/2016 Zawarcie umowy objęcia akcji serii I

2016-11-25

ESPI 84/2016 Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej
2016-11-24 EBI 17/2016 Emisja obligacji serii BGD1119
2016-11-24 ESPI 83/2016  Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany parametrów istniejącego Programu Emisji Obligacji 
2016-11-24 ESPI 82/2016

Uchylenie uchwały Zarządu nr 15/2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmiany programu emisji obligacji

2016-11-10 EBI 16/2016

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku.

2016-08-30 ESPI 81/2016

Zawarcie umowy z bankiem na przygotowanie dokumentacji do emisji obligacji

2016-08-24 ESPI 80/2016 Prowadzenie negocjacji w sprawie emisji obligacji
2016-08-22 ESPI 79/2016 Zmiana programu emisji obligacji
2016-07-19 ESPI 78/2016 BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej
2016-07-15 ESPI 77/2016

Zmiana treści umowy kredytowej

2016-07-04 EBI 15/2016

BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej

2016-07-04 ESPI 76/2016 BIOGENED SA Rezygnacja osoby nadzorującej
2016-06-17 ESPI 75/2016 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r.
2016-06-17 EBI 14/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2016-06-17 EBI 13/2016 

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 17.06.2016 r.

2016-06-01 EBI 12/2016

Zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka niezapłacenia należności

2016-05-20 ESPI 73/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r.
2016-05-20 EBi 11/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r.
2016-05-13 EBI 9/2016 Zmiana umowy faktoringu
2016-03-22 EBI 7/2016 Zawarcie umowy kredytu z bankiem
2016-03-02 EBI 6/2016 Aktualizacja struktury akcjonariatu
2016-03-02 ESPI 72/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
2016-03-02 ESPI 71/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2016-03-02 ESPI 70/2016 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-02 ESPI 69/2016 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-26 ESPI 68/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2016-02-26 EBI 5/2016 Ustalenie tekstu jednolitego statutu
2016-02-25 EBI 4/2016 Aktualizacja struktury akcjonariatu
2016-02-25 ESPI 67/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2016-02-25 ESPI 66/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej
2016-02-25 ESPI 65/2016 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-25 ESPI 64/2016 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowy.
2016-02-23 ESPI 63/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
2016-02-23 ESPI 62/2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
2016-02-23 EBI 2/2016 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego
2016-02-23 ESPI 61/2016 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2016-01-29 EBI 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-11-27 EBI 18/2015 Dookreślenie kapitału zakładowego w statucie Biogened S.A.
2015-11-27 EBI 17/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii H
2015-11-27 EBI 16/2015 Zawarcie umów o objęciu akcji serii H.
2015-10-16 EBI 14/2015 Zawarcie umowy faktoringu
2015-09-22 EBI 13/2015 Dokonanie wcześniejszego wykupu i umorzenie obligacji
2015-09-04 EBI 12/2015 Złożenie przez Emitenta wniosku o wcześniejszy wykup obligacji
2015-08-28 EBI 11/2015 Zawarcie umowy kredytu obrotowego przez BIOGENED S.A.
2015-06-12 EBI 9/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.
2015-06-12 EBI 8/2015 Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 11.06.2015 r.
2015-06-12 EBI 7/2015 Powołanie członków Zarządu BIOGENED S.A.
2015-06-12 ESPI 60/2015 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r.
2015-05-15 EBI 6/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
2015-05-15 ESPI 58/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
2015-03-06 ESPI 57/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
2015-03-06 ESPI 56/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.
2015-03-04 EBI 3/2015 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego BIOGENED S.A.
2015-01-30 EBI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-18 EBI 25/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii G
2014-12-18 EBI 24/2014 Dookreślenie kapitału zakładowego w statucie Biogened S.A.
2014-12-18 EBI 23/2014 Zawarcie umowy o objęcie akcji serii G i wniesienie wkładu aportowego
2014-11-06 EBI 21/2014 Zawarcie umowy kredytu z bankiem.
2014-10-24 EBI 20/2014 Zawarcie umowy o objęciu akcji.
2014-10-14 EBI 19/2014 Zawarcie przez Biogened S.A. istotnej umowy handlowej.
2014-07-09 EBI 17/2014 Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.
2014-07-01 EBI 16/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.
2014-07-01 EBI 15/2014 Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 30.06.2014 r.
2014-07-01 ESPI 55/2014 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 30.06.2014 r.
2014-06-16 EBI 14/2014 Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2014-06-04 EBI 13/2014 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2014-06-04 ESPI 53/2014 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-06-04 ESPI 52/2014 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej
2014-06-02 EBI 12/2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-02 ESPI 51/2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-05-30 EBI 11/2014 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej.
2014-04-17 EBI 8/2014 Wyznaczenie dnia notowania akcji E i F
2014-04-16 EBI 7/2014 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej.
2014-04-09 EBI 6/2014 Wprowadzenie akcji E i F do obrotu na NewConnect
2014-03-03 EBI 5/2014 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2014-03-03 ESPI 50/2014 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-27 EBI 4/2014 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2014-02-27 ESPI 40/2014 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-27 ESPI 39/2014 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-29 EBI 2/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-15 EBI 1/2014 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-11-05 EBI 32/2013 Zawarcie umowy kredytu przez BIOGENED S.A.
2013-10-22 EBI 31/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-10-22 ESPI 47/2013 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-09-20 EBI 30/2013 Biogened S.A. emisja obligacji serii BGD200916OO01
2013-09-04 EBI 29/2013 Zawarcie istotnej umowy przez BIOGENED S.A.
2013-08-30 EBI 28/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji BIOGENED S.A.
2013-07-26 EBI 26/2013 Zawarcie umów leasingu operacyjnego przez BIOGENED S.A.
2013-07-26 EBI 25/2013 Przedłużenie okresu trwania umowy kredytu BIOGENED S.A.
2013-07-15 ESPI 46/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-07-10 EBI 24/2013 Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.
2013-07-08 EBI 23/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-07-08 ESPI 45/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-06-25 ESPI 44/2013 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 21.06.2013 r.
2013-06-21 EBI 22/2013 Uchwały podjęte na ZWZA BIOGENED SA w dniu 21.06.2013r.
2013-06-14 ESPI 42/2013 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej
2013-06-13 EBI 21/2013 Zmiana wysokości kapitału zakładowego BIOGENED S.A.
2013-06-04 EBI 20/2013 Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.
2013-06-03 EBI 19/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-06-03 ESPI 41/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-05-24 EBI 18/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-05-24 EBI 17/2013 ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
2013-05-24 EBI 16/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r.
2013-05-24 ESPI 40/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-05-24 ESPI 39/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r.
2013-05-21 EBI 15/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-05-21 ESPI 38/2013 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-05-17 EBI 14/2013 Zawarcie umowy o objęcie akcji
2013-04-29 EBI 12/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-04-29 ESPI 37/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-19 EBI 11/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-04-19 ESPI 36/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-17 EBI 10/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-04-17 EBI 9/2013 Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta
2013-04-17 ESPI 35/2013 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-12 EBI 8/2013 Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A.
2013-04-12 ESPI 34/2013 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-12 ESPI 33/2013 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-12 ESPI 32/2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej
2013-04-12 ESPI 31/2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej
2013-04-05 EBI 6/2013 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego BIOGENED SA za 2012 rok
2013-04-05 EBI 5/2013 Zawarcie umowy o dofinansowanie
2013-02-25 EBI 4/2013 Zmiana animatora rynku dla akcji Emitenta
2013-02-01 EBI 2/2013 Informacja o zmianach w strukturze akcjonariatu BIOGENED SA
2013-02-01 ESPI 30/2013 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej BIOGENED SA i przez osobę z nią blisko związaną w 2013 roku
2013-01-31 EBI 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-16 ESPI 29/2013 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład Zarządu BIOGENED SA w 2012 roku
2013-01-04 ESPI 28/2013 Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania
2013-01-04 ESPI 27/2013 Ujawnienie stanu posiadania
2012-12-21 EBI 30/2012 Zawarcie umów leasingu operacyjnego w celu sfinansowania inwestycji
2012-12-18 EBI 29/2012 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2012-12-18 EBI 28/2012 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 17.12.2012
2012-12-18 ESPI 26/2012 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 17.12.2012 r.
2012-12-17 EBI 27/2012 Rozwiązanie umowy z podmiotem świadczącym usługi Autoryzowanego Doradcy
2012-12-14 EBI 26/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2012-11-30 EBI 25/2012 Wypowiedzenie umowy z jednym z Animatorów Rynku
2012-11-22 EBI 24/2012 Odwołanie Prokurenta, powołanie Prokurenta
2012-11-19 EBI 23/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r.
2012-11-19 ESPI 24/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r.
2012-11-14 EBI 22/2012 Korekta prognoz przychodów ze sprzedaży na koniec 2012 r.
2012-10-25 EBI 20/2012 Zaciągnięcie pożyczki przez Emitenta
2012-10-25 EBI 19/2012 Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 24.10.2012 r.
2012-10-25 ESPI 23/2012 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 24.10.2012 r.
2012-10-22 ESPI 22/2012 Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej [...]
2012-10-19 ESPI 21/2012 Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie
2012-10-19 ESPI 20/2012 Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1pkt 2) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej [...].
2012-09-27 EBI 18/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 października 2012 r.
2012-09-27 ESPI 18/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 października 2012 r.
2012-07-24 EBI 16/2012 Zawarcie umów o kredyty z bankiem
2012-07-20 ESPI 17/2012 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania przekazanego w trybie Art. 160 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2012-07-20 ESPI 16/2012 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach poniżej 5% przekazanego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej
2012-06-22 ESPI 15/2012 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza o sprzedaży akcji przekazanego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej
2012-06-21 EBI 15/2012 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
2012-06-21 EBI 14/2012 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 20.06.2012
2012-06-21 ESPI 14/2012 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki które odbyło się dnia 20.06.2012
2012-06-12 ESPI 12/2012 Zawiadomienie Akcjonariusza o stanie posiadania
2012-06-06 EBI 13/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Biogened S.A.
2012-05-30 EBI 12/2012 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biogened S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r.
2012-05-18 EBI 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r.
2012-05-18 ESPI 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r.
2012-05-11 EBI 9/2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii E
2012-05-02 ESPI 10/2012 Informacje o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
2012-04-30 ESPI 9/2012 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie
2012-04-13 EBI 7/2012 Prognoza wyników finansowych Spółki za I kwartał 2012 roku
2012-02-22 EBI 6/2012 Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy
2012-02-10 ESPI 8/2012 Zbycie akcji przez głównego Akcjonariusza
2012-02-06 ESPI 7/2012 Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania
2012-02-03 ESPI 2/2012 Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania
2012-02-03 ESPI 1/2012 Zbycie znacznego pakietu akcji przez głównego Akcjonariusza
2012-01-31 EBI 4/2012 Korekta raportu bieżącego numer 3/2012 dotycząca przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
2012-01-31 EBI 3/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-20 EBI 2/2012 Prognoza wyniku na rok 2012
2012-01-13 EBI 1/2012 Prognoza wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2011
2011-12-30 EBI 17/2011 Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych.
2011-11-10 EBI 15/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku
2011-11-10 ESPI 3/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku
2011-11-04 EBI 14/2011 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. z dnia 03 listopada 2011 roku
2011-11-04 EBI 13/2011 Powołanie członków Rady Nadzorczej
2011-11-04 EBI 12/2011 Odwołanie członków Rady Nadzorczej
2011-10-13 EBI 11/2011 Korekta Raportu bieżącego nr 10/2011 "Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect"
2011-10-13 EBI 10/2011 Informacja Spółki Biogened S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect
2011-10-04 EBI 9/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. na dzień 03 listopada 2011 roku
2011-10-04 ESPI 2/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Biogened S.A. na dzień 03 listopada 2011 roku
2011-08-31 EBI 8/2011 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
2011-08-24 EBI 7/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2011-08-18 EBI 6/2011 Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A,B,C i D
2011-08-18 EBI 5/2011 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
2011-08-12 EBI 3/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2011-08-05 ESPI 1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI
2011-07-29 EBI 2/2011 Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect
2011-07-29 EBI 1/2011 Uzyskanie dostępu do EBI