EBI 2019

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

Bieżący | EBI | 1/2019

 

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

- Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - dnia 14 lutego 2019 r.

- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - dnia 15 maja 2019 r.

- Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - dnia 14 sierpnia 2019 r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - dnia 14 listopada 2019 r.

- Raport roczny za 2018 rok - dnia 14 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

             Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu

             Dorota Skorupa - Prokurent