EBI 2018

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

31-01-2018 14:53:39 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - dnia 14 lutego 2018 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - dnia 15 maja 2018 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - dnia 14 sierpnia 2018 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - dnia 14 listopada 2018 r.
- Raport roczny za 2017 rok - dnia 17 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Dorota Skorupa - Prokurent