EBI 2018

Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna

28-02-2018 | Bieżący | EBI | 3/2018

Zarząd Biogened S.A z siedzibą w Łodzi (dalej ?Emitent?) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. Emitent dokonał terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD1119 za piąty okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych oraz terminowej wypłaty odsetek z obligacji serii BGD0920 za drugi okres odsetkowy w łącznej kwocie 76.000 złotych. Wszelkie płatności odsetek są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - ProkurentTerminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku Biogened Spółka Akcyjna

31-01-2018 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - dnia 14 lutego 2018 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - dnia 15 maja 2018 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - dnia 14 sierpnia 2018 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - dnia 14 listopada 2018 r.
- Raport roczny za 2017 rok - dnia 17 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Dorota Skorupa - Prokurent